Werkwijze

Verwijzing
U kunt via de huisarts of specialist verwezen worden of u kunt op eigen initiatief in behandeling komen. Oefentherapie Mensendieck is sinds 2008 direct toegankelijk, daarom is een verwijzing is niet meer nodig.

Als u geen verwijsbrief heeft, doe ik eerst een screening om te bepalen of Mensendieck-therapie geschikt voor u zal zijn.

Intakegesprek
Als u voor de eerste keer komt, wordt gestart met een intakegesprek. Dan wordt onder andere gevraagd welke klachten u heeft, sinds wanneer en tijdens welke activiteiten of op welke momenten de klachten verergeren.

Het doel is om goed inzicht te krijgen in uw klacht en de invloed hiervan op uw dagelijkse leven. Hieruit komt een hulpvraag naar voren waarbij duidelijk wordt wat u zou willen verbeteren of wat u veranderd wilt zien.

Onderzoek
Daarna volgt een onderzoek. Samen kijken we via spiegels naar uw houding en bewegingen. Als u liever niet voor een spiegel wilt staan, dan hoeft dat ook niet. U mag ook een hemd en/of legging aan houden.

 

De oefentherapeut geeft u inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten. We kijken naar het hele lichaam, dus niet alleen naar de plaats van de klacht. Het lichaam werkt namelijk als een geheel; de stand van uw benen is van invloed op de stand van uw bekken, de stand van het bekken op uw wervelkolom, die op zijn beurt weer in relatie staat tot de schoudergordel en omgekeerd.

Behandelplan
Op basis van het gesprek en het onderzoek wordt gekeken wat er aan uw houding en bewegingspatroon verbeterd kan worden en of de therapie bij u en uw hulpvraag past. In overleg met u wordt er een behandelplan opgesteld.
Vervolgens kan er met behandelen begonnen worden. U krijgt oefeningen om de pijn te verminderen en via specifieke oefeningen wordt er onder meer gewerkt aan het herstel van spieren en gewrichten door spierversterking, ontspanning, vergroten van beweeglijkheid en stabiliteit. Door het aanleren van een goede houding en een juiste manier van bewegen zal het lichaam optimaal worden belast. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in uw dagelijks leven aan het lichaam worden gesteld, zodat er gericht en specifiek getraind kan worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een optimaal ademhalingspatroon en een juiste balans tussen spanning en ontspanning.

 

Mocht het zo zijn dat we te weinig resultaat behalen of dat een andere aanpak mogelijk geschikter is, dan werk ik makkelijk samen met mijn naaste buren; fysiotherapeuten van De Balans. Ik kan zo nodig gericht adviseren welke fysiotherapeut de meest geschikte specialisaties voor u heeft. Zo proberen we de beste behandeling voor u te kiezen.

Verslag huisarts en verwijzer
Als de behandeling is beëindigd sturen wij een verslag naar de huisarts en indien u door een specialist verwezen bent ook naar de specialist, zodat zij op de hoogte zijn van het resultaat van de behandeling.

 

Bent u zelfredzaam en wilt u van uw klachten af? Vul dan het contactformulier in.